Tilbud

Tre Bøger til døren – E‑bøger

DKK 500,00 inkl. moms

Knaldtilbud på tre bøger lige til din email, der vil få dig til at grine, blive rørt og få forandret din adfærd.

Pakken består af:

Monologer

Barnet byen og Verden

Styrk din Kommunikation

Varenummer (SKU): 79-1 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Til­bud på tre e‑bøger leve­ret lige til din mail, der vil få dig til at gri­ne, bli­ve rørt og få for­an­dret din adfærd.

…tan­ke­væk­ken­de og mor­somt – mis­for­stå­e­de eksi­sten­ser, der føler sig svig­tet af sam­le­ver, ven­ner, arbej­de eller sam­fun­det – for­talt både soli­da­risk og humo­ri­stisk – i spæn­dings­fel­tet mel­lem Højholts Git­te’s Mono­lo­ger og Brok­ken­dorf fra Poli­ti­kens ATS

- Per Mån­son, DBC


…befri­en­de at læse – både om vores sam­fund, om arbejds­li­vet og ikke mindst om resul­ta­ter­ne af omsorgssvigt.

…Fan­ta­stisk, ander­le­des fabu­le­ren­de og vir­ke­lig skarp og dyb for­tæl­ling om til­knyt­nin­gens betyd­ning – og om svag­he­der­ne ved det pro­fes­sio­nel­le arbej­de og ved vores samfund.

- Dort­he Birk­mo­se, Aut­hor Psy­ko­log, cand. psych.


…Arentzens bog er en gave til alle, som arbej­der med kun­sten at for­fø­re og for­vand­le publi­kum – hvad enten det er et 1–1 kun­de­mø­de eller en for­sam­ling på fle­re hund­re­de per­so­ner. Det er synd, at vi først 8 år efter opstart af egen virk­som­hed har fået den nød­ven­di­ge ind­sigt i, hvad der bevæ­ger publi­kum. Den har vi fået nu og via Arentzens simp­le til­gan­ge og værk­tø­jer til for­vand­lings­pro­ces­ser, så er det både ble­vet mere sjovt, lige­til og ind­brin­gen­de at arbej­de med mundt­lig kom­mu­ni­ka­tion der vir­ker! Bogen fortje­ner plads på alle hyl­der – per­son­ligt og professionelt!

- Den­nis Hør­mann, Fundraiseren

 

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Tre Bøger til døren – E‑bøger”