Tilbud

Tre Bøger til døren

DKK750,00 DKK500,00 inkl. moms

Vi er desværre udgået for monologbogen i øjeblikket, men hvis du køber tre bøger til døren så får du den digitale udgave og vil få tilsendt den trykte udgave af monologer når vi får den fra trykkeren igen.

Vi vil be om din mail-adresse så vi kan sende den til dig.

 

Knaldtilbud på tre bøger lige til døren, der vil få dig til at grine, blive rørt og få forandret din adfærd.

Pakken består af:

Monologer

Barnet byen og Verden

Styrk din Kommunikation

 

Inklusiv transport 500kr

Tilgængelig på restordre

Varenummer (SKU): 79 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Vi er desvær­re udgå­et for mono­log­bo­gen i øje­blik­ket, men hvis du køber tre bøger til døren så får du den digi­ta­le udga­ve og vil få til­sendt den tryk­te udga­ve af mono­lo­ger når vi får den fra tryk­ke­ren igen.

Vi vil be om din mail-adres­se så vi kan sen­de den til dig.

 

Til­bud på tre bøger leve­ret lige til døren, der vil få dig til at gri­ne, bli­ve rørt og få for­an­dret din adfærd.

 

…tan­ke­væk­ken­de og mor­somt – mis­for­stå­e­de eksi­sten­ser, der føler sig svig­tet af sam­le­ver, ven­ner, arbej­de eller sam­fun­det – for­talt både soli­da­risk og humo­ri­stisk – i spæn­dings­fel­tet mel­lem Højholts Git­te’s Mono­lo­ger og Brok­ken­dorf fra Poli­ti­kens ATS

- Per Mån­son, DBC

…befri­en­de at læse – både om vores sam­fund, om arbejds­li­vet og ikke mindst om resul­ta­ter­ne af omsorgssvigt.

…Fan­ta­stisk, ander­le­des fabu­le­ren­de og vir­ke­lig skarp og dyb for­tæl­ling om til­knyt­nin­gens betyd­ning – og om svag­he­der­ne ved det pro­fes­sio­nel­le arbej­de og ved vores samfund.

- Dort­he Birk­mo­se, Aut­hor Psy­ko­log, cand. psych.

…Arentzens bog er en gave til alle, som arbej­der med kun­sten at for­fø­re og for­vand­le publi­kum – hvad enten det er et 1–1 kun­de­mø­de eller en for­sam­ling på fle­re hund­re­de per­so­ner. Det er synd, at vi først 8 år efter opstart af egen virk­som­hed har fået den nød­ven­di­ge ind­sigt i, hvad der bevæ­ger publi­kum. Den har vi fået nu og via Arentzens simp­le til­gan­ge og værk­tø­jer til for­vand­lings­pro­ces­ser, så er det både ble­vet mere sjovt, lige­til og ind­brin­gen­de at arbej­de med mundt­lig kom­mu­ni­ka­tion der vir­ker! Bogen fortje­ner plads på alle hyl­der – per­son­ligt og professionelt!

- Den­nis Hør­mann, Fundraiseren

Bestil her og få pak­ken leve­ret til din dør

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Tre Bøger til døren”