Tilbud

Tre Bøger til døren

DKK750,00 DKK500,00

Knaldtilbud på tre bøger lige til døren, der vil få dig til at grine, blive rørt og få forandret din adfærd.

Pakken består af:

Monologer

Barnet byen og Verden

Styrk din Kommunikation

 

Inklusiv transport 500kr

Varenummer (SKU): 79 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Til­bud på tre bøger leve­ret lige til døren, der vil få dig til at gri­ne, bli­ve rørt og få for­an­dret din adfærd.

 

…tan­ke­væk­ken­de og mor­somt – mis­for­stå­e­de eksi­sten­ser, der føler sig svig­tet af sam­le­ver, ven­ner, arbej­de eller sam­fun­det – for­talt både soli­da­risk og humo­ri­stisk – i spæn­dings­fel­tet mel­lem Højholts Git­te’s Mono­lo­ger og Brok­ken­dorf fra Poli­ti­kens ATS

- Per Mån­son, DBC

…befri­en­de at læse – både om vores sam­fund, om arbejds­li­vet og ikke mindst om resul­ta­ter­ne af omsorgs­svigt.

…Fan­ta­stisk, ander­le­des fabu­le­ren­de og vir­ke­lig skarp og dyb for­tæl­ling om til­knyt­nin­gens betyd­ning – og om svag­he­der­ne ved det pro­fes­sio­nel­le arbej­de og ved vores sam­fund.

- Dort­he Birk­mo­se, Aut­hor Psy­ko­log, cand. psych.

…Arentzens bog er en gave til alle, som arbej­der med kun­sten at for­fø­re og for­vand­le publi­kum – hvad enten det er et 1–1 kun­de­mø­de eller en for­sam­ling på fle­re hund­re­de per­so­ner. Det er synd, at vi først 8 år efter opstart af egen virk­som­hed har fået den nød­ven­di­ge ind­sigt i, hvad der bevæ­ger publi­kum. Den har vi fået nu og via Arentzens simp­le til­gan­ge og værk­tø­jer til for­vand­lings­pro­ces­ser, så er det både ble­vet mere sjovt, lige­til og ind­brin­gen­de at arbej­de med mundt­lig kom­mu­ni­ka­tion der vir­ker! Bogen fortje­ner plads på alle hyl­der – per­son­ligt og pro­fes­sio­nelt!

- Den­nis Hør­mann, Fun­dra­i­se­ren

Bestil her og få pak­ken leve­ret til din dør

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Tre Bøger til døren”