Mono­lo­ger

DKK 200,00 inkl. moms

Vi er desværre udgået for monologbogen i øjeblikket, men hvis du køber den fysiske bog så får du den digitale udgave og vil få tilsendt den trykte udgave af monologer når vi får den fra trykkeren igen.

Vi vil be om din mail-adresse så vi kan sende den til dig.

 

" Arentzen formår med meget få virkemidler at tegne en situation og formidle frustrationer ofte både tankevækkende og morsomt... En tankevækkende lille sag om lidt sølle eksistenser fortalt både solidarisk og humoristisk ..."

- Per Månson

Tilgængelig på restordre

Varenummer (SKU): 255 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Vi er desvær­re udgå­et for mono­log­bo­gen i øje­blik­ket, men hvis du køber den fysi­ske bog så får du den digi­ta­le udga­ve og vil få til­sendt den tryk­te udga­ve af mono­lo­ger når vi får den fra tryk­ke­ren igen.

Vi vil be om din mail-adres­se så vi kan sen­de den til dig.

 

MONO­LO­GER af jens Arentzen 

- er “stem­mer” der for­sø­ger at over­be­vi­se sig selv om deres løs­nin­gers rig­tig­hed på et emo­tio­nelt pro­blem, hvor­i­mod vi “læse­ren” bli­ver mere og mere foru­ro­li­get – og gri­nen­de – over dis­se karak­te­res umu­li­ge for­kla­rin­ger, selv-ind­sigt og vir­ke­lig­heds­be­døm­mel­se, der næsten ved kon­se­kvent fra­væl­ger en ansvar­lig livs­gi­ven­de løsning…

Det er fuld­stæn­dig op til dig”, siger skils­mis­se­fa­de­ren til dat­te­ren, der skal væl­ge, om hun vil bo hos far eller mor. Og det får han lige­som sagt så man­ge gan­ge, at det til sidst nær­mer sig børnemishandling.

Det er en af Jens Arentzens små, nedri­ge mono­lo­ger. Hvor ken­der vi dem dog godt, dis­se stak­kels’ men­ne­sker, der har så ondt af sig selv, at det gør helt ondt. Også på os andre.

Men sjovt er det også. Når den ældre auto-ero­ti­ske her­re, der er sær­lig nem at pir­re under pun­gen, ‘mister’ en dil­do, uden at det dog har noget at gøre med, at han er homo­seksu­el. Eller når den nyligt fra­skil­te kvin­de går fuld­kom­men i pip over en fug­le­kas­se. Og så er der selv­føl­ge­lig også den om kvin­den, der beder sin mand om – for én gangs skyld – at kom­me med en selv­stæn­dig mening. Og så er det lige, at han bli­ver så selv­stæn­dig, at han kom­mer til at bol­le udenom med danselærerinden.

I Arentzens uni­vers har alle per­so­ner­ne noget i klem­me, og alle er ude på noget. Ofte ved de ikke engang selv. Og det er både meget mor­somt og meget trist. Men sinds­op­ri­ven­de under­hol­den­de hele vejen.

- Per Munch, Politiken.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Mono­lo­ger”

Du kunne også være interesseret i...