Spe­ak

Jeg spe­a­ker med stor glæ­de (og under­vi­ser spe­a­ke­re lige­så glæ­de­ligt). Det kan være rek­la­mespe­aks, spe­ak til doku­men­tar­film, salgs­ma­te­ri­a­ler, radioop­læs­ning, podcast mv.

Det sene­ste, jeg har spe­a­ket af rek­la­me­film, er for TDC, for Børns Vil­kår, Skoda.

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.