Sku­e­spil

Jeg bli’r ofte spurgt: ‘Har du lagt sku­e­spil­let på hyl­den?’ Det er et sødt spørgs­mål, for­di ple­jer at efter­føl­ge sæt­nin­gen med: ‘Det er synd, du er så god’. Tak for roser­ne, og nej, jeg har ikke lagt sku­e­spil på hyl­den, jeg har bare ikke syn­tes dét gib­be­de i mig med dét, jeg er ble­vet spurgt om at med­vir­ke i, eller også har logi­stik­ken være umu­lig. Men bare spørg løs, en cir­kus-hest bli’r nemt opstemt ved duf­ten af savs­mul­den, cel­loi­den eller de skrå brædder.

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.