Om Jens Arentzen

Jens ArentzenJens Arentzen (født 2. marts 1958) er sku­e­spil­ler, instruk­tør, manuskript­for­fat­ter og foredragsholder.

Jens Arentzen er uddan­net sku­e­spil­ler, manuskript­for­fat­ter og instruk­tør. Han udgik fra Elevsko­len ved Århus Tea­ter i 1979, og han har siden med­vir­ket i mere end 20 film og TV pro­duk­tio­ner. Som sku­e­spil­ler er han kendt som Ste­en Dahl i Een Gang Strø­mer og Ulrik Var­næs i Mata­dor. Arentzen er også pris­be­løn­net fil­min­struk­tør, med bl.a. Blom­ster­fan­gen, Lil­le-John og Solen er så rød. Jens Arentzen er en ildsjæl i dansk film og kul­tur­liv og en skat­tet kon­su­lent, coa­cher og fored­rags­hol­der. Han har under­vist i over 20 år på lan­dets tea­ter- og film­sko­ler, og skri­ver der­u­d­over bøger, manuskrip­ter og instru­e­rer teater.

Jens Arentzen er uden tvivl en af de mest benyt­te­de fored­rags­hol­de­re i lan­det, som gang på gang får abso­lut topka­rak­te­rer. Han kan ska­be en unik stem­ning, når han i sam­spil med publi­kum løf­ter taget med sine fored­rag om empa­ti, nær­vær, kom­mu­ni­ka­tion og moti­va­tion – fyldt med mas­ser af humor.