Kom­men­de kur­ser og fored­rag

At Bli­ve Mødt..! – Er det bare DNA det hele?

Vend­sy­s­sel Tea­ter
Hjør­ring

At Bli­ve Mødt..! – Er det bare DNA det hele?

Sil­ke­borg Med­bor­ger­hus, Sal C,
Sil­ke­borg

Inten­tio­nel kom­mu­ni­ka­tion – Inten­tion, Struk­tur og Per­for­man­ce

Bora-Bora,
Aar­hus C

At Bli­ve Mødt..! – Er det bare DNA det hele?

Musik­huzet Born­holm,
Røn­ne

At Bli­ve Mødt..! – Er det bare DNA det hele?

Stars,
Vor­ding­borg

At Bli­ve Mødt..! – Er det bare DNA det hele?

KU.BE
Fre­de­riks­berg

Støt­te­­festi­val- Par­tout­bil­let

Whi­te Wall Skjol­de­næs­holm
Skjol­de­næs­hom Hotel og Kon­fe­ren­ce­cen­ter , Jystrup – 30. mar. – 7. apr. 2020

Støt­te­­festi­val- Fra idé til bevil­ling

Kom og mød en pro­fes­sio­nel fun­dra­i­ser..
Skjol­de­næs­holm Hotel og Kon­fe­ren­ce­cen­ter , Jystrup – 30. marts

Støt­te­­festi­val- At bli­ve mødt

Er det bare DNA det hele?
Skjol­de­næs­holm Hotel og Kon­fe­ren­ce­cen­ter , Jystrup

Støt­te­­festi­val- For­fat­ter­sko­le

1 ud af 2
Skjol­de­næs­holm Hotel & Kon­fe­ren­ce­cen­ter, Jystrup

At Bli­ve Mødt..! – Er det bare DNA det hele?

Fre­dens­borg Sto­re Kro,
Fre­dens­borg

Støt­te­­festi­val- Inten­tio­nel kom­mu­ni­ka­tion

Inten­tion, Struk­tur og Per­for­man­ce
Skjol­de­næs­holm Hotel & Kon­fe­ren­ce­cen­ter, Jystrup

Støt­te­­festi­val- Den svæ­re sam­ta­le

Skjol­de­næs­holm Hotel & Kon­fe­ren­ce­cen­ter, Jystrup

Støt­te­­festi­val- For­fat­ter­sko­le

2 ud af 2
Skjol­de­næs­holm Hotel & Kon­fe­ren­ce­cen­ter, Jystrup

Roma­ner fødes af sig selv om nat­ten

Aveny‑T, , Fre­de­riks­berg C

Det Emo­tio­nelt Båre­de Sku­e­spil

Aveny‑T, , Fre­de­riks­berg C
29. – 30. august 2020