Hvad optræ­der jeg med..!

 

Jeg optræ­der med man­ge tema­er, lærin­ger og for­tæl­lin­ger, men alle har eet til fæl­les; at ingen går upå­vir­ket hjem uden både at ha’ fået noget til hjer­ne og hjerte.

Jeg lærer men­ne­sker at for­vand­le men­ne­sker. Både bela­ste­de, med­ar­bej­de­re og ledere.

Jeg lærer men­ne­sker, høj og lav, ung og gam­mel at befrie sig selv og ikke accep­te­re det låste.

Jeg under­vi­ser i ska­bel­se. Det at ska­be vær­ker, vækst og ny viden.

Jeg bru­ger mig selv til at demon­stre­re betyd­nin­gen af rela­tio­ner – at vi er meget mere end vores DNA. At vi blir til i møder med mennesker…

Jeg gir en fla­ske Bour­gog­ne hvis jeg blir udsat for et emne jeg ikke kan hånd­te­re eller blir præ­sen­te­ret for en sal hvor jeg ikke har været før.

 

Man­ge hilsner

Jens