Film­pro­duk­tion

Jeg laver film­pro­duk­tio­ner for lær­red, for skær­me og digi­ta­le enhe­der. Jeg kan påta­ge mig hele pro­duk­tio­ner eller dele deraf.

At lave lærings­film er fint og kan jeg også lave og laver fra start til ende­lig afle­ve­ring – det, nog­le også kal­der e‑learning.

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.