De Ansig­ter Du Så..!

De ansig­ter der så på dig i din barn­dom søger du efter igen, til afde­lings­mø­det, job­sam­ta­len, ude i byen. Hvis du blev set på med ned­la­den­hed, så er det dét du søger efter igen resten af dit liv, du nær­mest sér de ansig­ter på andre, der fak­tisk ikke har den indstil­ling til dig. Barn­dom­mens rela­tio­ner eller usik­re til­knyt­nin­ger for­mer dit livs­mod eller fængsel. Vær­re end vær­st er, at dig der mød­te ned­la­den­de blik­ke til mor­gen­ma­den, tror du er det, noget man ned­la­der, afskyr. – Og nu bærer du selv stemp­let og følel­sen i dit hjerte…