Når du ser et menneske..!

Når du ser et men­ne­ske ser du en repræ­sen­ta­tion af et men­ne­ske, ikke et men­ne­ske. Du ser så at sige symp­to­mer­ne på hvad men­ne­sket har været udsat for, men ikke men­ne­sket. Hvis men­ne­sket har haft sor­ger i livet eller mødt livs­mod­stan­de ser du effek­ten af det. Hvis men­ne­sket har usle erfa­rin­ger med andre men­ne­sker og måske kære­ster ser du ska­der­ne fra det, men du ser ikke men­ne­sket. Hvis ingen har set lyset i det men­ne­ske du står over­for så er det det sluk­ke­de liv du møder, men ikke men­ne­sket. For­hold dig aldrig til den repræ­sen­ta­tion der lige fore­træ­der for­an dig. Tal til den del i men­ne­sket der ikke har haft lys. Alt det men­ne­sket har glemt eller aldrig har vidst at de også var. Rige, livs­ful­de og fuld­stæn­dig rig­ti­ge men­ne­sker. Når du ‘con­necter’ til det områ­de med den Unge kvin­de du står over­for – så føder du et men­ne­ske, et helt men­ne­ske – og ikke en begræn­set, begræn­set repræsentation…