Fee­ling..!

Vi bør ikke åbne mun­den om nogetsom­helst i sam­fun­det, i arbej­de, sko­le og fami­lie, uden at bru­ge ordet triv­sel. Tal­le­ne for ‘ikke-triv­sel’ er skræm­men­de, i syge­fra­vær, i syge­da­ge, i depres­sio­ner, i mis­brug, een­som­heds-følel­ser – det vi gør nu ska­ber mis-trivsel.

 

Vi har opbyg­get eller ned­byg­get, udvik­let eller afvik­let, et sam­fund der ihvert­fald har nog­le omkost­nin­ger, som hvis vi hav­de vidst dem før, vil­le vi ikke ha’ byg­get raket­ten som den ser ud i dag.

 

Så fee­ling, i fami­li­en, i for­ret­ning, god fee­ling, for­bin­del­ses-fee­ling. Det er ikke nok at det er smart og tje­ner pen­ge, – men skaf­fer det men­ne­ske­lig frugt­bar­hed – triv­sel – fee­ling – og nu taler jeg hver­ken om frug­t­ord­nin­ger, team­bu­il­ding eller hæve-sænke-borde.

 

Men­ne­sket er et stam­me-dyr, flok­dyr, men vores kul­tur har ide­a­li­se­ret indi­vi­det, så ensom­me øer af men­ne­sker har rela­tion til deres Mac­book, men ikke til livet, – der bli­ver et pro­blem, til et per­son­ligt pro­blem – jeg duer ikke til livet – jeg er for­kert – eller duer dét liv vi har skabt, ikke til mennesker.

 

En hest tåler ikke meget uro omkring sig, hvor­for tror vi så at men­ne­sket gør det ? Vi er gået langt, langt over max-græn­sen for men­ne­ske­lig men­tal over­le­vel­ses-ridt og spe­ci­a­li­se­ret os til døde, i søj­ler og ste­der vi kan hen­ven­de os. – Ring hvis der er noget..!