Der Står En Elg I En Svensk Skov Og Er Tem­me­lig Urolig..!

Der står en elg i en svensk skov og er tem­me­lig uro­lig, der udspil­ler sig et marat­hon-løb omkring ører­ne på den. Moder­ne men­ne­sker opti­me­rer deres poten­ti­a­le, for­ø­ger deres resi­li­ens og storm-løber gen­nem elgens skov – ‘kom nu Góran, for hel­ve­te !’ – og det gør elgen meget uro­lig. Elge får styr­ke af at være omgi­vet af ro, fra træ­er­nes ras­len og skov-mos­sets fugt. Vi men­ne­sker får selv­fø­lel­se, kamp-ånd og rå-sty­ke ved at ifø­re os zyk­lam­far­ve­de drag­ter, løbe­sko for tusin­der og stæ­se af sted imens vi måler tiden. – Hvad nu hvis marat­hon, fit­ness og det at pres­se sin yde-evne også pres­ser adre­na­lin og stess-hor­mon i vej­ret og det egent­lig ikke er det vi behø­ver mere af i en moder­ne ver­den med bre­aking news og ny sms’er hvert hal­ve minut. Hvad nu hvis det ikke bare er klo­den der er overop­he­det, men også den moder­ne men­ne­ske­hed, mens vi fort­sæt­ter løbet, og pres­ser mere ind på dagen, hasti­ge­re frem til som­mer­hu­set og fle­re pen­ge på bogen. Når vi måske skul­le tage og lære af den sven­ske elg, at lade roen fal­de over os og ikke købe ekstra eller se mere bre­aking news og por­no­film – men en elg skal jo hel­ler ikke skaf­fe til hus­lej­en. Når man er væn­net til opskru­et, pro­g­res­sivt, up-beat tem­po bli­ver stil­hed skræm­men­de. – Det er nok elgen der for­la­der sce­nen først – vi er godt igang…